Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Date 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26
Men's Dorms Chien-Hsin Chen Juhn-Hung Lee Ming-Tzu Cheng Wei-Chih Lin Chien-Lin Wu Juhn-Hung Lee Ming-Tzu Cheng
Graduate Dorms Ching-Lun Hung Chun-Ya Chen Jong-Fang Wu Lu-Tung Chen Si-Min Wu Jong-Fang Wu Ching-Lun Hung
Downtown Dorms Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin Guo-Chang Yen Chien-Hua Yu Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen
Women's Dorms Yun-Chia Tsai Yi-Ting Dai Chia-Hsuan Huang Chueh Wang Pei-Rung Liu Yi-Ting Dai Chia-Jung Ho
Prince House Dorms Hsiu-Ling Wang Yen-Hui Lin Ia-Fen Iang Xiao-Jie Hu Yi-Chen Lin Shu-Wen Hsu Yen-Hui Lin
Date 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2
Men's Dorms Juhn-Hung Lee Tzu-Shian Chuang Wei-Chih Lin Chien-Lin Wu Ming-Tzu Cheng Chien-Hsin Chen Juhn-Hung Lee
Graduate Dorms Chun-Ya Chen Si-Min Wu Jong-Fang Wu Lu-Tung Chen Ching-Lun Hung Chun-Ya Chen Si-Min Wu
Downtown Dorms Shu-Hua Lin Guo-Chang Yen Chien-Hua Yu Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin Guo-Chang Yen
Women's Dorms Yun-Chia Tsai Chia-Jung Ho Yi-Ting Dai Chia-Hsuan Huang Pei-Rung Liu Chia-Hsuan Huang Pei-Rung Liu
Prince House Dorms Ia-Fen Iang Shu-Wen Hsu Yen-Hui Lin Hsiu-Ling Wang Yi-Chen Lin Yi-Chen Lin Xiao-Jie Hu
Date 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9
Men's Dorms Ming-Tzu Cheng Wei-Chih Lin Chien-Lin Wu Tzu-Shian Chuang Chien-Lin Wu Juhn-Hung Lee Wei-Chih Lin
Graduate Dorms Jong-Fang Wu Ching-Lun Hung Si-Min Wu Chun-Ya Chen Lu-Tung Chen Jong-Fang Wu Ching-Lun Hung
Downtown Dorms Chien-Hua Yu Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin Guo-Chang Yen Chien-Hua Yu Li-Hao Kuo
Women's Dorms Chueh Wang Yun-Chia Tsai Chia-Jung Ho Yi-Ting Dai Chia-Hsuan Huang Yun-Chia Tsai Chueh Wang
Prince House Dorms Hsiu-Ling Wang Shu-Wen Hsu Ia-Fen Iang Yi-Chen Lin Yi-Chen Lin Yen-Hui Lin Ia-Fen Iang
Date 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16
Men's Dorms Wei-Chih Lin Chien-Lin Wu Wei-Chih Lin Chien-Lin Wu Yi-Hsiang Cheng Ming-Tzu Cheng Juhn-Hung Lee
Graduate Dorms Lu-Tung Chen Chun-Ya Chen Si-Min Wu Jong-Fang Wu Ching-Lun Hung Chun-Ya Chen Lu-Tung Chen
Downtown Dorms Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin Chien-Hua Yu Guo-Chang Yen Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin
Women's Dorms Chueh Wang Yi-Ting Dai Chia-Hsuan Huang Pei-Rung Liu Chueh Wang Pei-Rung Liu Yi-Ting Dai
Prince House Dorms Hsiu-Ling Wang Shu-Wen Hsu Yen-Hui Lin Xiao-Jie Hu Xiao-Jie Hu Shu-Wen Hsu Yen-Hui Lin
Date 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23
Men's Dorms Chien-Lin Wu Tzu-Shian Chuang Chien-Hsin Chen Yi-Hsiang Cheng Juhn-Hung Lee Wei-Chih Lin Yi-Hsiang Cheng
Graduate Dorms Si-Min Wu Jong-Fang Wu Ching-Lun Hung Lu-Tung Chen Chun-Ya Chen Si-Min Wu Jong-Fang Wu
Downtown Dorms Guo-Chang Yen Li-Hao Kuo Chien-Hua Yu Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin Guo-Chang Yen Chien-Hua Yu
Women's Dorms Chia-Jung Ho Yun-Chia Tsai Yi-Ting Dai Chueh Wang Pei-Rung Liu Yun-Chia Tsai Yi-Ting Dai
Prince House Dorms Hsiu-Ling Wang Yi-Chen Lin Ia-Fen Iang Xiao-Jie Hu Yen-Hui Lin Hsiu-Ling Wang Ia-Fen Iang
Date 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30
Men's Dorms Tzu-Shian Chuang Chien-Hsin Chen Yi-Hsiang Cheng Juhn-Hung Lee Ming-Tzu Cheng Chien-Lin Wu Tzu-Shian Chuang
Graduate Dorms Ching-Lun Hung Chun-Ya Chen Jong-Fang Wu Si-Min Wu Lu-Tung Chen Ching-Lun Hung Lu-Tung Chen
Downtown Dorms Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen Shu-Hua Lin Guo-Chang Yen Chien-Hua Yu Li-Hao Kuo Yen-Shien Chen
Women's Dorms Chia-Hsuan Huang Yun-Chia Tsai Chia-Jung Ho Yi-Ting Dai Pei-Rung Liu Chia-Jung Ho Chia-Hsuan Huang
Prince House Dorms Ia-Fen Iang Shu-Wen Hsu Yen-Hui Lin Xiao-Jie Hu Xiao-Jie Hu Yi-Chen Lin Hsiu-Ling Wang
Visits 293